Dr n. wet. Piotr Socha

Specjalista rozrodu zwierząt
Jest absolwentem UWM w Olsztynie (2006 r.). Odbył zagraniczne staże naukowe na Uniwersytecie w Mediolanie (Włochy) i Nottingham (Wielka Brytania). W 2010 r. ukończył specjalizację z zakresu Chorób Psów i Kotów. Stopień doktora nauk weterynaryjnych (rozród zwierząt) oraz tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt uzyskał w 2011r. Był uczestnikiem licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy weterynarii, studentów oraz hodowców.
Jego zainteresowania naukowe i zawodowe związane są z problematyką rozrodu psów i kotów. W swojej pracy skupia się głównie na ultrasonograficznej kontroli przebiegu ciąży u zwierząt towarzyszących (fetometria).

Lek. wet. Paulina Narkiewicz-Hałgas

Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie ukończyła z oceną bardzo dobrą w 2011 roku. W trakcie studiów odbywała zagraniczne praktyki w Szwajcarii oraz w uznanych klinikach weterynaryjnych w Polsce.
Obecnie jest uczestniczką studiów specjalizacyjnych z zakresu Chorób Psów i Kotów na UWM w Olsztynie.
Regularnie bierze udział w konferencjach i szkoleniach, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Zawodowe zainteresowania Pani Doktor związane są z okulistyką i dermatologią.